Športservis Bratislavský MTB Maratón

sobota, 17. jún, 2017 - 10:00

Bratislava Karlova Ves - Park SNP, Líščie údolie

PROGRAM:
Registrácia:

7:00 - 9:30 - dlhá trať
8:00 - 10:30 - krátka trať
Štart:
10:00 - Dlhá trať
​10:45 - Krátka trať -  elektrobike
11:00 - Krátka trať 
Vyhlásenie výsledkov: 15:00
Zlosovanie tomboly: 15:30V spodnej časti stránky si môžete stiahnuť mapu v súbore .pdf

CIEĽ:
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP

OKRUHY:
Dlhá trať 40 km                    prevýšenie 1590 m        2 x občerstvenie na trati
Krátka trať 21 km                 prevýšenie 810 m          1 x občerstvenie na trati

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!


Štartovné:

€15 - pri registrácii online do 10.6.2017 
€20 - pri úhrade pri prezentácii a v deň štartu

V cene štartovného je zahrnuté:
- kávovar Cafissimo PURE od Tchibo v hodnote 79 eur zadarmo pre každého online prihláseného
- štartové číslo - pre prihlásených do 03.06.2017 aj s menom pretekára
- občerstvenie na trati, teplý obed a nápoj v cieli
- zabezpečená základná zdravotná pomoc
- účasť na tombole

Prebratie kávovaru Cafissimo PURE od Tchibo bude možné len na mieste v čase konania sa akcie.
Kávovár si pretekári prevezmú po dojazde do cieľa a preukážu sa identifikačným náramkom a štartovým číslom. Nárok na kávovar zadarmo vzniká len pri osobnom prevzatí v deň konania maratónu, ktoré je možné od 11:30 do 16:00.

Podmienky účasti:
- 100 % stav bicykla a zdravotný stav pretekára,
- certifikovaná cyklistická prilba riadne upnutá na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na trati bez prilby budú potrestaní diskvalifikáciou a ich štartovné číslo bude vylúčené z losovania v tombole.

Parkovanie: bude zabezpečené pred športovou halou IUVENTA, cca 600 m od štartu

Radenie pretekárov na štart:
Pretekári sa radia na štart v poradí, v akom sa dostavia do štartovného koridoru. Vstup do štartovného koridoru bude umožnený len pretekárom, sprevádzajúce osoby majú vstup do štartovného koridoru zakázaný. Do štartovného koridoru je dovolené vstupovať len zozadu. Vstup do štartovného koridoru z prednej alebo bočnej strany nebude pretekárom umožnený. Pretekár, ktorý sa bude snažiť vstúpiť do štartovného koridoru z prednej alebo bočnej strany bude organizátorom upozornený a vykázaný. Pri druhom takomto upozornení sa pretekár trestá diskvalifikáciou a jeho štartové číslo bude vylúčené z losovania v tombole. Preto, prosíme, pretekárov, ktorí chcú štartovať z predných radov, aby sa na štart dostavili v dostatočnom časovom predstihu.

V cieli bude zabezpečené:
- umývanie bicyklov
- občerstvenie
- predajné a prezentačné stánky sponzorov
- sprchy
- program

Záverečné ustanovenia:
- Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkom počas konania podujatia a ani za škody nimi spôsobené.
- Všetci účastníci sa musia správať športovo a v rámci svojich možností umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich bezpečne predbehli.
- Mimo vyznačených občerstvovacích staníc je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad - prázdne tuby od gélov, obaly od tyčiniek, bidóny, šupky od banánov a podobne. Porušenie tohto bodu sa trestá diskvalifikáciou pretekára a vylúčením jeho štartového čísla z losovania v tombole.
- Ak účastník z akýchkoľvek dôvodov opustí trať, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode, ako ju opustil, v opačnom prípade bude diskvalifikovaný (DSQ).

Preteky sa konajú za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia.
Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.
 

Každý účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
 

 

Kategórie

Dlhý okruh 40 km: Juniori 15-18 rokov (2002 – 1999)
Dlhý okruh 40 km: Juniorky 15-18 rokov (2002 – 1999)
Dlhý okruh 40 km: Muži 19-29 rokov (1998 - 1988)
Dlhý okruh 40 km: Muži 30-39 rokov (1987 – 1978)
Dlhý okruh 40 km: Muži 40-49 rokov (1977 – 1968)
Dlhý okruh 40 km: Muži 50-59 rokov (1967 – 1958)
Dlhý okruh 40 km: Muži 60 a viac rokov (do 1957)
Dlhý okruh 40 km: Ženy G 19-39 rokov (1998 – 1978)
Dlhý okruh 40 km: Ženy H 40 a viac rokov (do 1977)
Krátky okruh 20 km: Juniori 15-18 rokov (2002 – 1999)
Krátky okruh 20 km: Juniorky 15-18 rokov (2002 – 1999)
Krátky okruh 20 km: Muži 19-29 rokov (1998 - 1988)
Krátky okruh 20 km: Muži 30-39 rokov (1987 – 1978)
Krátky okruh 20 km: Muži 40-49 rokov (1977 – 1968)
Krátky okruh 20 km: Muži 50-59 rokov (1967 – 1958)
Krátky okruh 20 km: Muži 60 a viac rokov (do 1957)
Krátky okruh 20 km: Ženy G 19-39 rokov (1998 – 1978)
Krátky okruh 20 km: Ženy H 40 a viac rokov (do 1977)
Krátky okruh 20 km: Elektrobike kategória PEDELEC
Krátky okruh 20 km: Elektrobike kategória OPEN